Wsparcie finansowe od Fundacji LOTOS

OSP Koło nad Wartą otrzymała wsparcie finansowe od FUNDACJI LOTOS  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu doposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiona zostanie kamera termowizyjna, która zamontowana zostanie w nowym wozie bojowym. Darczyńca mając na uwadze realizację celów wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz §9 Read more about Wsparcie finansowe od Fundacji LOTOS[…]

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status