?? ALARM – zabezpieczenie miasta Koła??

OPIS ZDARZENIA:

SKKP PSP w Kole w związku z działaniami JRG Koło na terenie miasta Koła (izolowane zdarzenie medyczne) zadysponowało OSP Koło nad Wartą do zabezpieczenia rejonu miasta Koła.

Izolowane zdarzenia medyczne – działalność ratownicza podmiotów Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego jakim jest między innymi Państwowa Straż Pożarna obejmuje również ratownictwo medyczne, w szczególności, w sytuacji braku możliwości jego skutecznej realizacji przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Zakres ratownictwa medycznego realizowanego przez jednostki KSRG, określony został w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U.11.46.239) i obejmuje wykonywanie przez ratowników czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu ZRM.

DATA ZDARZENIA:

09.01.2021 godz. 13:31

NUMER ZDARZENIA:

2/2021

MIEJSCE ZDARZENIA:

62-600 Koło ulica Dąbska 40K

SIŁY I ŚRODKI:

  • OSP Koło nad Wartą
obrazek

Autor: Namyślak

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: