Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 10 Marca odbyło się zebranie w OSP Koło nad Wartą. Na spotkanie przybyło 29 druhen i druhów co stanowiło kworum do przeprowadzenia zebrania.  Zebranie otworzył oraz przywitał gości prezes – dh Arkadiusz Olczak.
W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: wiceprezes ZP ZOSP RP – bryg. Robert Kropidłowski, prezes ZM ZOSP RP – dh Jerzy Budka, członek ZP ZOSP RP – dh Aleksandra Wysocka, Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole – bryg. Robert Kropidłowski

Zebranie prowadziła sekretarz –  dh Anita Olczak. Sprawozdanie z działalności OSP za 2016 r. oraz plan na 2017 r.  przedstawił Prezes – dh Arkadiusz Olczak. A protokolantem została – dh Ewelina Zawierucha. Sprawozdanie finansowe omówiła skarbnik – dh Dorota Kropidłowska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Radosław Namyślak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, która zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. W wolnych wnioskach dh Witold Łakomski złożył wniosek do zarządu o przygotowanie jednostki OSP Koło nad Warta do wejścia w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Po dyskusji druhowie udzielili zarządowi absolutorium za 2016 r. Prezes po udzieleniu absolutorium  podziękował wszystkim druhnom i druhom za całoroczną pracę na rzecz stowarzyszenia.
W 2017 r. druhowie OSP Koło nad Wartą planują zrobienie ogrzewania w garażu, drobne remonty, oraz zakupy sprzętu i przygotowanie Jednostki do wejścia w KSRG.

Miłą niespodzianką dla druhen oraz przybyłych Pań było wręczenie symbolicznego kwiatka na Dzień Kobiet.

Autor: lalamag

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: