Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 23 Lutego 2018 roku odbyło się zebranie w OSP Koło nad Wartą. Na spotkanie przybyło 28 druhen i druhów co stanowiło kworum do przeprowadzenia zebrania.  Zebranie otworzył oraz przywitał gości prezes – dh Arkadiusz Olczak.
W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na sejm dh Leszek Galemba, Przewodniczący Miasta Artur Szafrański, Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Grzegorz Fiałkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak, oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole – bryg. Robert Kropidłowski

Zebranie prowadziła sekretarz –  dh Anita Olczak. Sprawozdanie z działalności OSP za 2017 r. oraz plan na 2018 r.  przedstawił Prezes – dh Arkadiusz Olczak. A protokolantem została – dh Julia Olczak. Sprawozdanie finansowe omówiła skarbnik – dh Dorota Kropidłowska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Radosław Namyślak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, która zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. W wolnych wnioskach dh Dawid Sławiński wraz z dh Krzysztofem Olejniczakiem złożyli wniosek do zarządu o utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP) w jednostce OSP Koło nad Wartą. . Po dyskusji druhowie udzielili zarządowi absolutorium za 2017 r. Prezes po udzieleniu absolutorium  podziękował wszystkim druhnom i druhom za całoroczną pracę na rzecz stowarzyszenia.
W 2018 r. druhowie OSP Koło nad Wartą planują zakupu Nowego samochodu Ratowniczo – Gaśniczego GBA.

 

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status