Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 23 Lutego 2018 roku odbyło się zebranie w OSP Koło nad Wartą. Na spotkanie przybyło 28 druhen i druhów co stanowiło kworum do przeprowadzenia zebrania.  Zebranie otworzył oraz przywitał gości prezes – dh Arkadiusz Olczak.
W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na sejm dh Leszek Galemba, Przewodniczący Miasta Artur Szafrański, Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Grzegorz Fiałkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak, oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole – bryg. Robert Kropidłowski

Zebranie prowadziła sekretarz –  dh Anita Olczak. Sprawozdanie z działalności OSP za 2017 r. oraz plan na 2018 r.  przedstawił Prezes – dh Arkadiusz Olczak. A protokolantem została – dh Julia Olczak. Sprawozdanie finansowe omówiła skarbnik – dh Dorota Kropidłowska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Radosław Namyślak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, która zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. W wolnych wnioskach dh Dawid Sławiński wraz z dh Krzysztofem Olejniczakiem złożyli wniosek do zarządu o utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP) w jednostce OSP Koło nad Wartą. . Po dyskusji druhowie udzielili zarządowi absolutorium za 2017 r. Prezes po udzieleniu absolutorium  podziękował wszystkim druhnom i druhom za całoroczną pracę na rzecz stowarzyszenia.
W 2018 r. druhowie OSP Koło nad Wartą planują zakupu Nowego samochodu Ratowniczo – Gaśniczego GBA.

 

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: