Święto 11 listopada

Obchody  101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się o godz. 9.00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole. Zarząd jednostki oraz MDP uczestniczyli w tegorocznych obchodach. Wspólnie składaliśmy wiązanki pod tablicą „Poległym Obywatelom Miasta Koła za Wolność Ojczyzny w latach 1914-1918, 1939-1945” oraz „Pamięci Zasłużonym Obywatelom Ziemi Kolskiej, którzy po 123 Latach Niewoli 11 Listopada 1918 roku wprowadzili Pierwszy Polski Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego, a także pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945 – 1956 w byłej siedzibie NKWD i UB przy ul. Grodzkiej i przy pomniku „Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914 – 1918, 1939 – 1945”.

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: