Święto 11 listopada

Obchody  101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się o godz. 9.00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole. Zarząd jednostki oraz MDP uczestniczyli w tegorocznych obchodach. Wspólnie składaliśmy wiązanki pod tablicą „Poległym Obywatelom Miasta Koła za Wolność Ojczyzny w latach 1914-1918, 1939-1945” oraz „Pamięci Zasłużonym Obywatelom Ziemi Kolskiej, którzy po 123 Latach Niewoli 11 Listopada 1918 roku wprowadzili Pierwszy Polski Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego, a także pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945 – 1956 w byłej siedzibie NKWD i UB przy ul. Grodzkiej i przy pomniku „Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914 – 1918, 1939 – 1945”.

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status