Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dnia 08 listopada 2018 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Kole odbyło się spotkanie p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika oraz funkcjonariuszy wydziału operacyjno – kontrolno – rozpoznawczego tut. komendy z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie dotyczyło przygotowania gmin z terenu powiatu kolskiego do zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2018/2019, w szczególności:

  • transport i dostarczenie środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych;
  • zapewnienie zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia;
  • organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności;
  • przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

W związku z faktem, iż w okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach  i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów, do których dochodzi najczęściej w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych p.o. Komendant Powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik  w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, z emisją tlenku węgla oraz zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Pogadanka miała również na celu podniesienie świadomości ludzi, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

Tekst: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska, zdjęcia: KP PSP w Kole.

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status