Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dnia 08 listopada 2018 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Kole odbyło się spotkanie p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika oraz funkcjonariuszy wydziału operacyjno – kontrolno – rozpoznawczego tut. komendy z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie dotyczyło przygotowania gmin z terenu powiatu kolskiego do zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2018/2019, w szczególności:

  • transport i dostarczenie środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych;
  • zapewnienie zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia;
  • organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności;
  • przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

W związku z faktem, iż w okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach  i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów, do których dochodzi najczęściej w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych p.o. Komendant Powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik  w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, z emisją tlenku węgla oraz zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Pogadanka miała również na celu podniesienie świadomości ludzi, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

Tekst: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska, zdjęcia: KP PSP w Kole.

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: