Skafandry–kombinezony do pracy w wodzie dla OSP Koło nad Wartą dofinansowane z WFOŚiGW

obrazek

OSP Koło nad Wartą otrzymała dofinansowanie przedsięwzięcia pn.„Dofinansowanie zakupu skafandrów – kombinezonów do pracy w wodzie dla OSP Koło nad Wartą w Kole”

W ramach doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, planowanych do realizacji w 2019 roku.

W ramach przyznanej dotacji zakupiono 2 komplety skafandrów – kombinezonów do pracy w wodzie. Przyznana pomoc finansowa z środków WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 6.978,30 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 9.969,00 zł, pozostała kwota pochodzi z środków własnych OSP Koło nad Wartą.

Specjalistyczny ubiór ratowniczy obniży ryzyko związane z możliwością wystąpienia zagrożenia, co w konsekwencji zapewni bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.

Link do strony Funduszu: http://www.wfosgw.poznan.pl

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: