Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Koło nad Wartą

W dniach 07 oraz 22 listopada 2018 r. Gmina Miejska Koło przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą sprzęt zakupiony w ramach umowy dotacji z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

W ramach projektu Gmina zakupiła dla jednostki sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 15.750 zł. Przyznana kwota dotacji jaką otrzymała Gmina na realizację zadania wynosi 15.592,50 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy. Jednostka otrzymała defibrylator AED LIFELINE, przenośny zestaw oświetleniowy MACTRONIC Floodlight Twin 36000,  detektor wielogazowy GasAlert MicroClip XL oraz detektor napięcia Fire Craft.

Zakupiony sprzęt zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: