Najaktywniejsi druhowie nagrodzeni statuetkami

W dniu 25 czerwca 2020 roku, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą za rok 2019. Celem zebrania było podsumowanie działań podjętych w minionym roku oraz omówienie planów, zamierzeń oraz wyzwań, jakie czekają przed druhami w bieżącym roku.

Otwarcia zebrania dokonał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą druh Arkadiusz Olczak. Na przewodniczą zebrania jednogłośnie wybrano dh Anitę Olczak.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe za 2019 rok, wysłuchano sprawozdania komisji rewizyjnej, a także przedstawiono plany na bieżący rok. Ważnym punktem było udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.

Przypomnijmy, iż już niebawem, dzięki wsparciu oraz staraniom wielu osób, do naszej jednostki trafi nowy wóz bojowy.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję, aby wyróżnić i docenić druhów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem promują jednostkę, a przede wszystkim przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego.

Specjalnie przygotowane podziękowania oraz statuetki za największą liczbę wyjazdów alarmowych w 2019 roku, ufundowane przez wiceprezesa, naczelnika dh Mirosława Łukaskiego, trafiły do:
? dh Arkadiusza Olczaka – 153 wyjazdy
? dh Dawida Sławińskiego 128 wyjazdy
? dh Radosława Olczaka – 89 wyjazdy

Statuetki te z pewnością będą miłą pamiątką, a przede wszystkim motywacją do aktywnej działalności w szeregach OSP.

Warto także podkreślić i docenić rolę, jaką w naszej jednostce odgrywają najmłodsi druhowie. Brązową odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odebrał dh Kacper Sławiński, dla którego praca na rzecz lokalnej społeczności oraz bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi jest wartością najwyższą.

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymała dh Julia Olczak.

Jeśli jeszcze do tej pory nie zapisałeś się do naszej jednostki to oznacza tylko jedno – nie zdajesz sobie sprawy jak świetna jest to sprawa!

Zostań jednym z nas!

Jak to zrobić? Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej OSP Koło nad Wartą pod poniższym linkiem:

? http://www.ospkolo.pl/zostan-druhem/

Autor: Sowinski

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: