Kominiarz czy strażak – lepiej czyścić niż gasić……

obrazek

Nadchodzi zima, a wraz z nią spadek temperatury otoczenia. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Czy właściwie się do niego przygotowałeś?  Czy zadbałeś o właściwy stan komina w swoim domu? Statystycznie to właśnie w tym okresie dochodzi najczęściej do pożarów sadzy w kominie czyli zapalenia się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń grzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy.

Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo głośny szum dochodzący z komina – „dudnienie” – spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Często z komina wydobywają się również iskry i płomienie ognia oraz ciemny dym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konsekwencji może być przyczyną pożaru nawet całego domu. Może się tak stać, gdy podczas pożaru przewód kominowy rozszczelni się i ogień zacznie rozprzestrzeniać się na przyległe do niego elementy. Podczas pożaru sadzy gorące powietrze wypycha z komina także płonące płaty sadzy, które wiatr może przenieść na sąsiednie budynki.

obrazek
Pożar sadzy przy ul. Żeromskiego w Kole w dniu 1 listopada 2017r.

Gdy zauważymy pożar sadzy trzeba przede wszystkim:

  • niezwłocznie powiadomić straż pożarną dzwoniąc na nr 998 lub 112, podając szczegółowo co się dzieje,
  • wygasić ogień w urządzeniu grzewczym. Najważniejsza zasada – nigdy nie gasić pożaru wodą! Z jednego litra wody powstaje ok. 1700 litrów pary, która powoduje wzrost ciśnienia, co w konsekwencji może spowodować rozerwanie komina (wybuch). Przez czas oczekiwania na służby ratownicze powinno się dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,
  • zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry. Należy pamiętać, że gdy ograniczymy dostęp powietrza do komina, w palenisku zacznie powstawać więcej tlenku węgla czyli śmiertelnego czadu. Dlatego należy uchylić okna w pomieszczeniach, przez które biegnie komin do czasu przyjazdu strażaków, którzy sprawdzą jego stężenie,
  • zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku,
  • udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom,

Każdy pożar sadzy niszczy komin. Powstająca wtedy wysoka temperatura powoduje wykruszanie spoin między cegłami i w konsekwencji rozszczelnienia przewodu kominowego. To z kolei może powodować przedostawanie się dymu i trujących gazów (w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla – czad) do pomieszczeń mieszkalnych zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu. Dlatego po pożarze sadzy w kominie należy natychmiast wezwać kominiarza, który oceni stan techniczny oraz wyczyści przewody kominowe.

Pamiętajmy o prewencji:

  • Po pierwsze – w piecach nie należy palić mokrym drewnem i tzw. resztkami, śmieciami i odpadami komunalnymi gdyż spalając się tylko częściowo wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która osadzi się dużych ilościach w przewodzie kominowym.
  • Po drugie – należy pamiętać o regularnym czyszczeniu komina. Na właścicielu budynku ciąży obowiązek wzywania firmy kominiarskiej. Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

– co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

– co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym,

– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).  Czyszczenie przewodów powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie. Czynności konserwacyjne i przeglądy powinny być potwierdzone protokołem – w razie pożaru będziemy posiadać dokument dla ubezpieczyciela, że odpowiednio dbaliśmy o stan komina.

tekst: „Doktor”

Źródło:

– portal osp.pl 

– polski serwis pożarniczy REMIZA

Autor: Namyślak

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: