Dotacja 5000+

obrazek

OSP Koło nad Wartą w ramach dotacji przyznawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości – 5000+ dla straży –  otrzymała dwie dotacje.

Pierwsza dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zakupu jednego zestawu sprzętu sportowo – treningowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Kategoria wydatków I – organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych.

Przyznana pomoc finansowa z środków Ministerstwa Sprawiedliwości to kwota 5 000 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 5 050 zł, pozostała kwota pochodzi z środków własnych OSP Koło nad Wartą.

obrazek

Druga dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zakupu zestawu do pozoracji ran.

Kategoria wydatków IV – propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Przyznana pomoc finansowa z środków Ministerstwa Sprawiedliwości to kwota 5 000 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 5 050 zł, pozostała kwota pochodzi z środków własnych OSP Koło nad Wartą.

Link do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: