Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą w Kole

OSP Koło nad Wartą otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą w Kole”
w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” w 2020 roku

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 13.290 4×4 BL. Zakup sfinansowany został z środków finansowanych NFOŚiGW/WFOŚiGW  w Poznaniu w kwocie 290.000,00 zł,  dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Koło w kwocie 222.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 270.000,00 zł.

Link do strony Funduszu:
https://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.wfosgw.poznan.pl

obrazek

obrazek

obrazek

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status