„Dofinansowanie zakupu skafandrów – kombinezonów do pracy w wodzie dla OSP Koło nad Wartą w Kole”

OSP Koło nad Wartą otrzymała dofinansowanie przedsięwzięcia

pn.

„Dofinansowanie zakupu skafandrów – kombinezonów do pracy w wodzie
dla OSP Koło nad Wartą w Kole”

w ramach doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, planowanych do realizacji w 2019 roku.

W ramach projektu planowany jest zakup 2 kompletów skafandrów – kombinezonów do pracy w wodzie. Zaplanowana pomoc finansowa z środków WFOŚiGW w Poznaniu to kwota 7700 zł.

Specjalistyczny ubiór ratowniczy obniży ryzyko związane z możliwością wystąpienia zagrożenia, co w konsekwencji zapewni bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.

obrazek

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: