Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 10 Marca odbyło się zebranie w OSP Koło nad Wartą. Na spotkanie przybyło 29 druhen i druhów co stanowiło kworum do przeprowadzenia zebrania.  Zebranie otworzył oraz przywitał gości prezes – dh Arkadiusz Olczak.
W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: wiceprezes ZP ZOSP RP – bryg. Robert Kropidłowski, prezes ZM ZOSP RP – dh Jerzy Budka, członek ZP ZOSP RP – dh Aleksandra Wysocka, Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole – bryg. Robert Kropidłowski

Zebranie prowadziła sekretarz –  dh Anita Olczak. Sprawozdanie z działalności OSP za 2016 r. oraz plan na 2017 r.  przedstawił Prezes – dh Arkadiusz Olczak. A protokolantem została – dh Ewelina Zawierucha. Sprawozdanie finansowe omówiła skarbnik – dh Dorota Kropidłowska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Radosław Namyślak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, która zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. W wolnych wnioskach dh Witold Łakomski złożył wniosek do zarządu o przygotowanie jednostki OSP Koło nad Warta do wejścia w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Po dyskusji druhowie udzielili zarządowi absolutorium za 2016 r. Prezes po udzieleniu absolutorium  podziękował wszystkim druhnom i druhom za całoroczną pracę na rzecz stowarzyszenia.
W 2017 r. druhowie OSP Koło nad Wartą planują zrobienie ogrzewania w garażu, drobne remonty, oraz zakupy sprzętu i przygotowanie Jednostki do wejścia w KSRG.

Miłą niespodzianką dla druhen oraz przybyłych Pań było wręczenie symbolicznego kwiatka na Dzień Kobiet.

Autor: lalamag

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status