Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą w Kole

OSP Koło nad Wartą otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą w Kole”
w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” w 2020 roku

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 13.290 4×4 BL. Zakup sfinansowany został z środków finansowanych NFOŚiGW/WFOŚiGW  w Poznaniu w kwocie 290.000,00 zł,  dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Koło w kwocie 222.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 270.000,00 zł.

Link do strony Funduszu:
https://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.wfosgw.poznan.pl

obrazek

obrazek

obrazek

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: